Obhajoba disertační práce „Mouse tooth engineering: a step‐by‐step approach“ Dr. Hervé Lesota, Ph.D., se koná 15. září 2022 od 15:00 hodin před komisí Molekulární biologie a genetika v Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4.

Teze disertace

Oponenti:

Prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D. Ústav histologie a embryologie Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Prof. MUDr. David Sedmera, DSc. Anatomický ústav, 1. lékařská fakulta UK
Martha J. Somerman, D.D.S, Ph.D. Národní institut pro dentální a kraniofaciální výzkum, University of Washington