Zahlavi

Dotační programy pro aplikovaný výzkum a transfer technologií

Dotační programy a příležitosti - aktualizováno 1. 7. 2022

Na tomto místě naleznete aktuální přehled domácích i evropských dotačních výzev a programů souvisejících s aplikovaným výzkumem a vývojem, s uplatňováním výsledků výzkumu v praxi, a také s podporou na výzkum v oblasti pandemie COVID-19. Dále zde naleznete odkazy na námi sledované informační zdroje veřejných i komerčních dotačních programů s uvedením stručného popisu a odkazů, a také aktuality v dané oblasti.

Pokud víte o nějakém dalším podpůrném nástroji či užitečném zdroji informací o výzvách a dotacích, prosím, napište na hruska@ssc.cas.cz a my jej do seznamu zařadíme.

Aktuální informace a užitečné odkazy

Aktuální informace k výzvám

1.7. Agentura Czechinvest dnes spouští dlouho očekávaný program podpory spin-off a stat-up podniků Technologická inkubace v 6 oblastech: umělá inteligence, mobilita, kreativní průmysly, kosmické technologie, ekologie a cirkulární ekonomika, chytrá řešení v oblastech zdravotnictví, farmacie či kybernetické bezpečnosti. Žádosti lze podávat do 31.7.2022. NEPROMEŠKEJTE !! Více informací ZDE

1.7. Byla vyhlášena 6. výzva v programu TAČR - Prostředí pro život určená projektům přinášejícím aplikace do praxe v oblasti životního prostředí. Žádosti lze podávat do 14.9.2022. Více informací ZDE

27.5. Dnes jsme přidali 2 výzvy v oblastli aplikovaného výzkumu. Jedna z programu ZEMĚ Ministerstva zemědělství s uzávěrkou podání projektů 13.6.2022 a druhá Evropské zájmové skupiny EIG pro spolupráci s Japonskem s uzávěrkou podání projektů 18.7.2022 a tématem vývoje materiálů s atomovou přesností. Více v naší databázi výzev.

19.5. Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo 4. kolo veřejné soutěže aplikovaného výzkumu s datem podání žádostí 29.6.2022. Více ZDE

19.5. MŠMT vydalo aktualizovaný harmonogram výzev programu OP JAK. Více ZDE

19.5. Vyšly nové výzvy v programech ESA BIC Czech republic (podnikatelské nápady kosmických aplikací) a OP JAK (Teaming CZ ) poskytující fin.podporu, zejména investic, úspěšně vybraným projektům z výzvy Teaming for Excellence programu HorizonEurope.

13.5. Upozorňujeme na přípravu nové výzvy v programu Eureka "Eurostars" s termínem podání žádostí 12.7.2022. Výzvy podpoří mezinárodní kolaborativní projekty firem a výzkumných institucí při spolupráci na výzkumu, vývoji a komercializaci nových služeb, produktů a inovací. 

6.5. Byly aktualizovány termíny vyhlášení výzev programu OP TAK na červenec 2022. 

22.4. Nově byly do databáze přidány výzvy pro výzkum v oblasti bezpečnosti Min. vnitra s cílem aplikovatelných výstupů, dále Gazelle Akcelerator od evropského sdružení EIT Manufacturing podporující internacionalizaci start-upů nebo soutěž Olomouckého kraje a VTP UPOL Podnikavá hlava 2022 pro zajímavé podnikatelské nápady.

1.4. Přidali jsme novou výzvu na podporu podnikatelských nápadů Vodafone - Nápad roku 2022 a výzvy krajských Inovačních voucherů podporující regionální spolupráce výzkumných organizací a podniků. Bližší informace najdete v databázi výzev.

25.3. Upozorňujeme na nové výzvy u programů NAKI III v oblasti výzkumu humanitních věd, THETA v oblasti energetiky a ERA-NET Cofund v oblasti materiálových věd a příležitost prezentovat své technologie v oblasti medtech pro investory v USA a získat zajímavé ceny a kontakty. Více informací v naší databázi.

11.3.2022 Nově jsme přidali výzvy předběžné termíny výzev v OP TAK, dále zahraniční granty pro podporu nápadů i start-upů v programech EIT Digital Venture, Fond pro malé a střední firmy EUIPO na krytí nákladů duševního vlastnictví anebo EIC Accelerator. Bližší informace k programům naleznete v naší databázi. 

4.3.2022 Na jaře je plánováno (bude-li schválen státní rozpočet) vyhlášení 2 výzev programů Doprava2020+ (duben) a Delta2 (květen). Více v databázi výzev tohoto webu.

25.2. 2022 Do pondělí 28.2. je ještě šance se přihlásit do soutěže Perry Talent o cenu 50 000 euro se svým start-up podnikatelským nápadem. Více ZDE

11.2.2022 do konce února lze podávat projekty do soutěže Parádní nápad. Více informací ZDE

11.2.2022 Sledujte zajímavé nové i končící výzvy v programu Eureka Eureka | Home (eurekanetwork.org)

11.2.2022 Program HorizonEurope vyhlásil 27.1.2022 novou výzvu nástroje "Hop On", která umožňuje partnerům ze skupiny Widening zemí, vč. ČR přistoupit k běžícím projektům v rámci klastrů Pilíře 2 a projektů EIC Pathfinder Pilíře 3. Více zde Nástroj Hop On. S hledáním českých partnerů pomáhá i služba FIT-4-NMP ZDE 

14.1.2022 Program BETA2 TAČR státních veřejných zakázek má stále otevřené výzvy viz Program BETA2 - Technologická agentura ČR (tacr.cz)

14.1.2022 Program CHIST-ERA končí již v pondělí 17.1.2022! Viz Call 2021 - Technologická agentura ČR (tacr.cz)

14.1.2022 Termín vyhlášení programu GAMA2 odložen na neurčito s ohledem na rozpočtové provizorium.

17.12.2021 TAČR vydal vyjádření k financování podpořených projektů v příštím roce, na které dopadne rozpočtové provizorium ČR. Více ZDE

17.12.2021 TAČR vyhlásil program Národní centra kompetence s uzávěrkou 6.4.2022. Více v tabulce nebo ZDE

26.11.2021 TAČR zveřejnil předběžné parametry programu GAMA2, podprogramu 2 zaměřeného na tvorbu studií proveditelnosti nových, malých a středních podniků s vyhlášením v lednu 2022. Viz Gama2, PP2

16.9.2021 - Dne 13.9. byl spuštěn nový dotační program financovaný univerzitou MIT-Czech Republic Seed Fund s dotací až 25 000 dolarů, zaměřený na podporu začínajících vědeckých spoluprací. Vice v našem přehledu "Mezinárodní dotační příležitosti".

3.9.2021 - JIC, MIC a TAČR pořádají ve čtvrtek 9.9.2021 od 13.00 do 16.30, fyzicky i on-line, workshop k programu EIC Accelerator, který je určený start-upům a spin-offům. Workshop je zdarma. Bližší informace a registrace ZDE

1.9.2021 - MPO vydal pracovní program pro nový Operační program Technologie a aplikace pro konkureceschopnost OP TAK. První výzvy se očkávají v březnu 2022. Více ZDE

13.8. 2021 Přidali jsme a aktualizovali přehled informačních zdrojů dotačních programů, které můžete sledovat samostatně, v záložce "Informační zdroje k výzvám a grantům".

13.8.2021 V souvislosti s přípravou realizace Národního plánu obnovy (NPO) Technologická agentura ČR (TA ČR) s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) upravila harmonogram 5. veřejné soutěže programu TREND, podprogram 1 – „Technologičtí lídři“. Vyhlášení této veřejné soutěže je očekáváno až v závěru letošního roku.

2.8.2021 - přidáno oznámení o prodloužení termínu podání projektových žádostí v programu OP Aplikace, výzva IX, a to do 1.9.2021.

23.7.2021 - přidali jsme informaci o výzvách TAČR k programům ÉTA a NCK s plánovaným vyhlášením v listopadu 2021. Harmonogram výzev TAČR

16.7.2021 - doplněny výzvy z programu HorizonEurope viz Výzvy HorizonEurope

24.6.2021 - přidali jsme běžící a patrně poslední výzvy OP PIK (Inovace, Aplikace, Potenciál a Poradenství)

Do 31.5.2021 mohou vědečtí pracovníci a PhD studenti podávat žádosti o projekty s finanční dotací až 200 000 Kč od společnosti Thermo Fisher Scientific ve spolupráci s Českou mikroskpickou společností. Více ZDE

Do 15.5.2021 lze přihlašovat své inovativní nápady do soutěže Vodafone Nápad roku. Výherci mohou získat finanční odměnu a investici. Více ZDE

Do 14.5.2021 lze podávat žádosti o dotaci na podporu start-upů/spin-offů do programů Czechinvest. Více ZDE

16.4.2021 MŠMT schválilo program OP Jan Amos Komenský navazující na OP VVV. OP JAK poběží do r. 2027. Rozpočet činí 90 mld. Kč z toho 43 mld. Kč na VaV. Více informací vč. dokumentu ZDE

15.4.2021 bude vyhlášena 3. výzva v programu TAČR DOPRAVA2020+

29.4.2021 bude vyhlášena 5. výzva programu TAČR Prostředí pro život.

13.5.2021 bude vyhlášena 3. výzva programu TAČR DELTA2. 

15.2.2021 končí příjem žádostí do programu IP BOOSTER EU na nákup expertních služeb transferu znalostí. Více ZDE

27.1.2021 od 9 do 15 h se uskuteční on-line seminář k dotačním programům pro podnikatele vč. podpory výzkumu za přítomnosti TAČR, API, Czechinvest, Czechtrade. Registrace nutná do 26.1. Více info https://www.tacr.cz/kalendar/online-konzultacni-den-pro-podnikatele-ze-stredoceskeho-kraje/  

28.1.2021 od 10 do 11 h proběhne on-line 1. setkání vznikající platformy odborníků na umělou inteligenci v rámci Brna pod názvem BRNO.AI. Více info a registrace https://www.tacr.cz/kalendar/brno-ai-nova-platforma-brnenskych-profesionalu-v-ai/  

22.2.2021 od 14.30 proběhne 2. on-line webinář k výzvě CHIST-ERA CALL 2020. Více informací a registrace https://www.tacr.cz/kalendar/chist-era-call-2020-druhy-webinar-pro-zajemce-z-oblasti-ict/  

Připravuje se vyhlášení 4. výzvy programu TREND TAČR zaměřeného na Podprogram 2 - Nováčci s lhůtou podávání projektů 11.3.2021. Sledujte zde https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/ctvrta-verejna-soutez-4/

Připravuje se vyhlášení 4. výzvy programu THÉTA TAČR v oblasti aplikovaného výzkumu energetiky s lhůtou podávání projektů 11.2.2021. Sledujte zde https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/ctvrta-verejna-soutez-4/

Informační zdroje k výzvám a grantům

NÁZEV

POPIS

ODKAZ

Eureka Oblíbený grantový program pro mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a vývoji. 

INTER-EUREKA, MŠMT ČR (msmt.cz)

Eureka | Home (eurekanetwork.org)

OP JAK MŠMT Připravovaný operační program "Jan Amos Komenský" na výzkum a vývoj, nahrazující program OP VVV. OP JAK 
OP TAK MPO Připravovaný operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 - 2027, nahrazující OP PIK

OP TAK

OP TAK 2 - MPO

HorizonEurope Přehledně zpracovaný web Technologického centra AV ČR k výzvám a programu HorizonEurope Výzvy Horizont Evropa | Portál Horizont Evropa
Finančí podpora start-upům Czechinvest Programy agentury CzechInvest pro start-upy a spin-offy Služby pro startupy - CzechInvest
Technologická inkubace Czechinvest Připravovaný program podpory technologických inkubátorů a start-upů/spin-offů Technologická inkubace
NAKI III Program ministerstva kultury NAKI, který podporuje mj. i transfer technologií. Nyní v přípravě aktualizace programu. Vyhlížíme další výzvy. NAKI III
Program přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko 2021 - 2027 Připravovaný oblíbený program podpory spolupráce ve výzkumu a vývoji.  Programové období 2021-2027 | INTERREG (by-cz.eu)

Rozcestník MPO

Obsahuje přehled nástrojů pomoci podnikům vč. spoluprací s výzkumnými organizacemi, změny právních předpisů vč. formy pdf.

Rozcestník MPO

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/

Veřejné soutěže ve VVI Přehled připravovaných, běžících a ukončených programů podpory vědy, výzkumu a inovací v Informačním systému VaVaI. Vyhledávání - IS VaVaI

MŠMT

Aktuální informace k programům VaV MŠMT

MSMT Vyzvy

TAČR

Programy a výzvy agentury TAČR zaměřené na aplikovaný výzkum. Programy a soutěže - Technologická agentura ČR (tacr.cz)

GAČR

Výzvy pro základní výzkum. Grantová agentura České republiky (gacr.cz)

Technologické centrum AV

Informace o možnostech spolupráce v rámci COVID ve VaV EU i jednotlivých států jako Horizon2020 a velké infrastruktury ESFRI.

TCAV programy

Granty a tendry Evropské komise

Grantové výzvy a tendry všech programů Evropské komise vč. HorizonEurope. Lze dobře filtrovat a vyhledávat. Výzvy EK vč. HorizonEurope

Výzkumné infrastruktury

Aktuální informace o nabídkách kapacit národních infrastruktur

www.vyzkumne-infrastruktury.cz

Fondy EHP a Norska

Fondy Lichtenštejnska, Islandu a Norska na podporu spolupráce vč. VaV.

Ministerstvo financí ČR - Fondy EHP a Norska (eeagrants.cz)

InterExcellence II

Zahrnuje programy Inter-Eureka, Inter-Cost a Inter-Action. Výzvy od podzimu 2021.

PROGRAM PODPORY MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH INTER-EXCELLENCE II (2021-2029)., MŠMT ČR (msmt.cz)

EuroStars 2

Podpora MSP provádějících VaV aktivity a inovace produktů. 

EUROSTARS 2, MŠMT ČR (msmt.cz)

Vědavýzkum

Odborné názory a články, ale také Informace o grantech a výzvách na VaV

Granty a dotace - Vědavýzkum.cz (vedavyzkum.cz)

Mobility

Podpora mobility výzkumných pracovníků řešících mezinárodní výzkumné projekty.

Mobility, MŠMT ČR (msmt.cz)

API MPO - programy OP PIK

Přehled výzev a programů na portále OP PIK.

Programy podpory - API (agentura-api.org)

OP Praha Pól růstu

Výzvy v rámci operačního programu hl.města Prahy.

Výzvy - penizeproprahu

Inovační vouchery kraje Vysočina Finanční podpora podnikům v daném kraji umožňující využít služeb tzv. poskytovatelů znalostí, tj. výzkumných organizací z celé ČR. Inovační vouchery 2021 – program na podporu inovačních aktivit firem v Kraji Vysočina | Kraj Vysočina (kr-vysocina.cz)
Inovační vouchery Prahy Finanční podpora podnikům v daném kraji umožňující využít služeb tzv. poskytovatelů znalostí, tj. výzkumných organizací z celé ČR. Home - Pražský voucher Pražský voucher (prazskyvoucher.cz)
Inovační vouchery kraje Karlovarského Finanční podpora podnikům v daném kraji umožňující využít služeb tzv. poskytovatelů znalostí, tj. výzkumných organizací z celé ČR. Inovační vouchery | KARP-KV
Inovační vouchery kraje Jihočeského

Finanční podpora podnikům v daném kraji umožňující využít služeb tzv. poskytovatelů znalostí, tj. výzkumných organizací z celé ČR.

Přijímáme žádosti o Jihočeské podnikatelské vouchery | Novinky | Jihočeské podnikatelské vouchery (inovoucher.cz)

Dotace Moravskoslezského kraje

Různé dotační programy MS kraje. 

Dotace | Moravskoslezský kraj | (msk.cz)

Inovační vouchery kraje Královéhradeckého

Finanční podpora podnikům v daném kraji umožňující využít služeb tzv. poskytovatelů znalostí, tj. výzkumných organizací z celé ČR.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) | Královéhradecký kraj (kr-kralovehradecky.cz)

Služby JIC

Dotační program pro zakládané i založené MSP zaměřený na vytvoření a otestování prototypu budoucího produktu u zákazníků.

Prototypuj a ověřuj | JIC

Vodafone Nápad roku

Podpora zajímavým podnikatelským nápadům (nejen) založeným na technologických inovacích.  

Nápad roku 2021 | Nápad roku (napadroku.cz)

Parádní nápad od PowerHub a PPink

Podpora zajímavým podnikatelským nápadům (nejen) založeným na technologických inovacích.  

Parádní nápad – Parádní nápad 2021 je zde! (powerhub.cz)

T-Mobile rozjezdy

Podpora zajímavým podnikatelským nápadům (nejen) založeným na technologických inovacích.  

T-Mobile Rozjezdy | T-Mobile Rozjezdy

ESA CALLS

Web vesmírné agentury ESA se zaměřením na výzvy pro firmy vč. spin-off/start-up

https://business.esa.int/

ESA BIC Praha a Brno Programy podpory start-upů s produkty zaměřenými na vesmírné aplikace.

Hlavní strana (esa-bic.cz)

Vyzkoušejte si grantové poradenství od JIC | JIC

Programy Ministerstva zdravotnictví  Různé dotační programy MIn.zdravotnictví. Evropské fondy – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

ScienceBusiness

Portál a fórum sdružující vědce, vědecké instituce, průmysl, politiky a inovátory. Vydádá vlastní peioridikum. Obsahuje přehled finančních příležitostí.

ScienceBusiness

 

Dotační programy a příležitosti

Národní dotační příležitosti

NÁZEV

PODROBNOSTI

PODPORA

POSKYTOVATEL

PŘÍJEMCI

TERMÍNY VÝZEV

ODKAZ

Technologická inkubace

Program na podporu vzniku a rozvoje start-upů v 6 oblastech.

Mobility Hub

Creativity BIC

Ecotech Hub

Space Hub

AI Hub

Tech4Life Hub

Možnost využít tzv. pre-inkubaci - konzultaci k záměru start-up

850 mil. Kč/program/5 let

až 5 mil. Kč na nákup služeb 1 vybraného projektu

až 2letý servis v podobě právníků, specialistů na marketing, finance a obchod.

Czechinvest

Bez omezení

Od 1.7.

DO 31.7.2022

Techn.inkubace

Prostředí pro život 6 - P1 a P2

Podpora projektům s aplikacemi do praxe.

Podprogram 1

Operativní výzkum ve veřejném zájmu (digitalizace, eGovernment, administrativa)

Podprogram 2

Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu živ.prostředí

P1

Projekty na 12-36 měsíců.

Max. podpora 10 mil. Kč

Max.podpora 85%

 

P2

Projekty na 24-23 měsíců.

Max. podpora 12 mil. Kč

Max.podpora 80%

TAČR

Výzkumná organizace, podnik, organizační složka státu apod. Takřka všechny právnické a podnikající fyzické osoby.

Od 29.6.2022 DO 14.9.2022

Výzvy PPŽ6

Plzeňské inovační vouchery

V PŘÍPRAVĚ

Podpora inovací podnikům z Plzně a okolí prostřednictvím nákupu služeb od výzkumných institucí z celé ČR. 

Dotace až 200 000 Kč/projekt

2 mil. Kč/výzvu

MSP: až 75%

Velké podniky: 40%

Statutární město Plzeň

Podniky

Od 1.9.2022 Do 30.9.2022

Voucher-Plzeň

LUAUS23 Inter-Excellence II

Cílem je podpora bilaterálních projektů výzkumu mezi ČR a USA ve všech vědních oblastech a dobou řešení 3-5 let.

25% až 100% dle kategorie výzkumu a příjemce.

300 mil. Kč na roky 2023 až 2027, 40 mil. Kč na r. 2023. 

MŠMT

Výzkumné instituce

Malé, střední a velké podniky

Od 9.6.2022 DO 25.7.2022

Inter-excellence II

9. výzvy EIG Concert-Japan

Výzva evropské zájmové skupiny (European Interest Group - EIG) pro spolupráci ve výzkumu s Japonskem. 

Hlavní téma: Design of materials with atomic precision.

Vývoj nových materiálů pro průmyslové a společenské aplikace.

Vítána spolupráce s prům.podniky. Min.1 účastník z Japonska a min. 2 účastníci ze 2 zemí EU. Větší konsorcia preferována.

Pro více informací doporučeno kontaktovat kontakt na MŠMT a/nebo AV ČR.

 

Každý členský stát EIG poskytuje vlastní podporu:

ČR-MŠMT:

600 000 eur/výzvu v ČR

max. 200 000 eur/rok

max. 150 000 eur/projekt

SME mohou žádat 50% dotace.

 

ČR-AV ČR:

240 000 eur/výzvu

 max. 120 000 eur/projekt

MSP si hradí náklady samy

 

Celkem výzva podpoří max. 6 projektů.

EIG Concert/MŠMT

Výzkumné organizace, malé a střední podniky

Od 9.5.2022 DO 18.7.2022

9th EIC Concert Call

Výzva č. 2_22_001 Teaming_CZ I

Podpora projektů úspěšných ve výzvě Teaming for Excellence (TfE) programu HorizonEurope.

Délka projektů: 24-80 měsíců.

Výzva rozdělena na 2 kola:

První kolo: Subjekty, které podaly žádost do výzvy TfE jako koordinátor projektu a jejichž žádost úspěšně prošla prvním kolem hodnocení.

Druhé kolo: Subjetky, které podaly žádost do výzvy TfE jako koordinátor projektu a jejichž žádost úspěšně prošla druhým kolem výzvy TfE.

Investiční výdaje (stavební, přístrojové, hardwarové a další) nutné k modernizaci infrastruktury excelentního výzkumného centra. 

Komplementární financování.

2 mld. Kč/výzvu

MŠMT

  • veřejné vysoké školy; ­
  • veřejné výzkumné instituce; ­
  • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (z. ú., o.p.s., spolek).

1. kolo

Od 18.5.2022 DO 17.6.2022

 

2. kolo

Od 1.2.2023

DO 31.5.2023

OP JAK - Teaming CZ

ESA BIC Call 2022

Podpora podnikatelských nápadů v oblasti kosmických i pozemních aplikací kosmického výzkumu. Vhodné jak pro start-upy/spin-offy do 5 let existence, tak pro nositele nápadů z řad studentů, vědců a inovátorů. 

Žádosti je možné podávat ve 2 termínech v pobočkách ESA BIC v Praze a Brně.

  • Finanční podpora ve výši od 50.000 EUR
  • Technický mentoring – technický vývoj produktu nebo služby a partnerství s odborníky 
  • Byznys mentoring – další rozvoj startupu a vyhledávání grantových příležitostí a investorů 
  • Networking – navázání kontaktů prostřednictvím účasti na českých a mezinárodních konferencích 
  • Technologický transfer – využití patentů a technologií Evropské kosmické agentury 
  • Kancelářské prostory – výhodný nájem v moderních kancelářích v Praze a Brně 
  • Národní a mezinárodní marketing a PR – propagace produktu či služby na sociálních sítích a akcích

CzechInvest

Start-upy

Spin-offy

Autoři nápadů (studenti, vědci, inovátoři)

1. termín

DO 6.6.2022

 

2. termín

DO 24.10.2022

ESA BIC Call 2022

Inovační vouchery - Kraj Vysočina

Podpora inovačních aktivit firem prostřednictvím nákupu služeb souvisejících s vývojem popř. inovací produktu, služby nebo procesu, a to i ve vazbě na digitalizaci a zavádění konceptu Průmyslu 4.0, od vědecko-výzkumných instituc

3,5 mil. Kč/výzvu

Kraj Vysočina

OSVČ, podniky

Od 14.3.2022

DO 13.10.2022

Voucher-Vysočina

THÉTA - 5. výzva

 

Podpora výzkumu v oblasti energetiky.

Témata:

-zkvalitnění řízení veř.správy

-nové technologie a prvky s uplatněním v praxi

-dlouhodobé technologické perspektivy

Projekty na 12 - 35 měsíců. 

Povinnost uplatnitelnosti v praxi u podprogramu 2. Aplikační garant u podprogramu 1.

Povinnost řešit cíle NPOV.

PP1 - až 10 mil. Kč/projekt a 90%

PP2-bez omezení a 60%

710 mil. Kč/výzvu

TAČR

Podniky

Výzkumné organizace

Předběžně

OD 1.6.2022

DO 27.7.2022

THETA 5

OP TAK - Inovační vouchery - patent

bude doplněno

50 mil. Kč/výzvu

MPO

bude doplněno

?? 2022

Výzvy 2022

OP TAK - Proof of Concept

bude doplněno

200 mil. Kč/výzvu

MPO

bude doplněno

?? 2022

Výzvy 2022

OP TAK - Aplikace

bude doplněno

4 mld.Kč/výzvu

MPO

bude doplněno

?? 2022

Výzvy 2022

OP TAK - Inovace

bude doplněno

1 mld. Kč/výzvu

MPO

bude doplněno

?? 2022

Výzvy 2022

DELTA2 - 4. výzva -

 

Mezinárodní aplikovaný výzkum a vývoj.
Partnerské státy a regiony: Nigérie, Brazílie, Jižní Korea, Izrael, Tchajwan, Ťiang-su, Če-tiang + v jednání Quebec, USA, Sasko.

Jazyk: pouze angličtina!

Min.délka projektu 12 měsíců.
Max. délka projektu 36 měsíců.

Dotace: 250 mil. Kč na výzvu, max. podpora 74%. Dotace na 1 projekt neomezená.

Kofinancování 26%.

TAČR

Podnik, Výzkumná organizace (pouze jako další účastník)

OD 18.5.2022

DO 13.7.2022

DELTA2-4

Středočeské inovační vouchery

Podpora projektů výzkumné spolupráce výzkumných institucí z ČR a podniků ze Středoč.kraje

4 mil. Kč/výzvu

50 - 500 000 Kč/projekt

Proplácení ex-post

Středočeský kraj Podniky Středočeského kraje Průběžná Inovační voucher - Středoč.kraj
OP INOVAČNÍ VOUCHERY Vhodné pro MSP poptávající výzkumné znalosti od v.v.i.
Podpora poradenských, expertních a podpůrných služeb kromě výzkumu (měření, testování, diagnostika aj.)

U rozpočtu 58 824 Kč až 499 999 Kč

Dotace:

max.75%, 85% (u projektů řešících sucho)

U rozpočtu:
500 000 Kč až 1 999 999 Kč

Dotace

max.50%

MPO Podniky - MSP

Od 1.7.2020

DO 31.12.2022

INOVAČNÍ VOUCHERY VÝZVA VI
      

Mezinárodní dotační příležitosti

NÁZEV

PODROBNOSTI

PODPORA

POSKYTOVATEL

PŘÍJEMCI

TERMÍNY VÝZEV

ODKAZ

HorizonEurope - Společný podnik Key Digital Technologies

2 výzvy společného podniku KDT (dříve ECSEL) pod HorizonEurope. 

Výzva RIA (TRL 2-4) a IA (TRL 5-8).

Jednokolové.

Podmínka získání financí MŠMT je, že v projektovém konsorciu je současně alespoň 1 podnik a 1 výzkumná organizace.

MŠMT:

3 mil. euro, z toho:

1 200 000 EUR na každou z výzev HORIZON-KDT-JU-2022-IA-Topic-1-General a HORIZON-KDT-JU-2022-2-RIA-Topic-1-General

200 000 EUR na každou z výzev HORIZON-KDT-JU-2022-1-IA-Focus-Topic-2, HORIZON-KDT-JU-2022-1-IA-Focus Topic 3 a HORIZON-KDT-JU-2022-2-RIA-Focus Topic 2.

HorizonEurope, MŠMT

výzkumné instituce, podniky

Od 3.5.2022

DO 21.9.2022

Výzva KDT H-Europe

KDT Call

Eurostars joint international call

Podpora spolupráce mezinárodních konsorcií MSP, velkých firem a akademických institucí na vývoji a komercializaci nových inovací, služeb a produktů.

Trvání projektu max. 36 měsíců.

MIn. 50% rozpočtu pro MSP

Podrobnosti nutné zjistit u nár.kontaktního bodu. Viz Odkaz.

EU

MSP (žadatel)

+

partneři (velké podniky, výzkumné organizace)

Od 13.7.2022 DO 15.9.2022

Eurostars call

EIC Accelerator

Dvoukolové podávání žádostí v režimech Open a Challenges (daná témata)

Témata:

Technologies for Open Strategic Autonomy

Technologies for ‘Fit for 55’

Krátké žádosti lzepodat průběžně, plné žádosti dle termínů.

Open - 630,9 mil. eur

Challenge - 536,9 mil. eur

Evropská komise

fyzické osoby

MSP

start-upy

mid-caps (do 499 zaměstnanců)

Deadline pro plné žádosti:

23.3.2022

15.6.2022

5.10.2022

EIC Accelerator

Fond pro MSP Ideas Powered for Business

Fond je kompenzačním programem, který vydává poukázky, jež lze využít k částečnému proplacení nákladů na vybrané činnosti EUIPO.

Poukázka 1500 euro na poplatky za IP scan (konzultace strategie ochrany DV vašich výrobků), ochranné známky a prům.vzory

Poukázka 750 euro na poplatky za patenty

Slevy od 50 do 90% za služby.

Evropská komise skrze EUIPO - Evropský úřad pro duševní vlasntictví

Malé a střední podniky se sídlem v EU

OD 10.1.2022

DO 16.12.2022

FOND MSP

Eureka Open Call for Network Projects Aplications

 

Podpora tvorby projektů a konsorcií se zaměřením na výzkum, vývoj produktu, procesu nebo služby.

Konsorcim musí tvořit min. 2 instituce z min. 2 států Eureka a min. 1 podnik.

Max 50% nákladů pro MSP a výzk.organiizace, resp. 30% pro velké podniky nebo 115 000 euro/projekt/1 partner, příp. 150 000 euro/projekt/2 a více partnerů.

MŠMT

výzkumné organizace, podniky

Od 1.1.2020

DO 31.12.2025

Eureka Open call

 

Neuniklo vám

Vznikl praktický soubor smluvních vzorů. Ty se vztahují k typickým situacím, ke kterým dochází při spolupráci výzkumných pracovišť s aplikační sférou a zohledňují specifika současné situace. Najdete je zde.

Tato stránka vznikla v rámci projektu Academic TTO, který je spolufinancován Evropskou unií.