29. 6. 2022

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 29. 6. 2022 šestou veřejnou soutěž v programu Prostředí pro život. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 14. 9. 2022, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 4. 2023. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

15. 6. 2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 15. 6. 2022 čtvrtou veřejnou soutěž v programu The Country for the Future, Podprogramu 3 Inovace do praxe. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 5. 8. 2022, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2023. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách MPO.

9. 6. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 8. 6. 2022 veřejnou soutěž v programu INTER-EXCELLENCE II, podprogramu INTER-ACTION - LUAUS23 (bilaterální projekty ČR-USA). Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 25. 7. 2022, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 3. 2023. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách MŠMT.

1. 6. 2022

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 1. 6. 2022 pátou veřejnou soutěž programu THÉTA. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 27. 7. 2022, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 2. 2023. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

30. 5. 2022

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dne 25. 5. 2022 veřejnou soutěž v Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025, ZEMĚ. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 13. 7. 2022, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2023. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Ministerstva zemědělství.

18. 5. 2022

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 18. 5. 2022 čtvrtou veřejnou soutěž v programu DELTA 2. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 13. 7. 2022, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2023. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

16. 5. 2022

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 16. 5. 2022 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 - 2026. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 29. 6. 2022, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 5. 2023. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

27. 4. 2022

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne:

27. 4. 2022 šestou veřejnou soutěž v programu TREND - podprogram 1 “Technologičtí lídři”. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 16. 6. 2022, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2023. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

27. 4. 2022 sedmou veřejnou soutěž v programu TREND - podprogram 1 - “5G”. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 13. 6. 2022, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2023. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

20. 4. 2022

Ministerstvo vnitra vyhlásilo dne 20. 4. 2022 veřejnou soutěž v programu Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023-2029 (OPSEC). Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 8. 6. 2022, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2023. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Ministerstva vnitra.

7. 4. 2022

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 6. 4. 2022 veřejnou soutěž v programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 1. 6. 2022, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2023. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

17. 3. 2022

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 16. 3. 2022 veřejnou soutěž v programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 2. 5. 2022, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 8. 2022. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

14. 3. 2022

Ministerstvo kultury vyhlásilo dne 14. 3. 2022 veřejnou soutěž v programu NAKI III - programu na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 28. 4. 2022, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 3. 2023. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Ministerstva kultury.

14. 2. 2022

Grantová agentura České republiky vyhlásila dne 14. 2. 2022 veřejné soutěže: standardní projekty, mezinárodní projekty, JUNIOR STAR, EXPRO a POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 7. 4. 2022, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2023. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Grantové agentury České republiky.

16. 12. 2021

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 15. 12. 2021 veřejnou soutěž v programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 6. 4. 2022, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2023. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

10. 12. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 8. 12. 2021 veřejnou soutěž v programu podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví – EXCELES. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 7. 2. 2022, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 7. 2022. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách MŠMT.

11. 11. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 10. 11. 2021 veřejnou soutěž v programu INTER-EXCELLENCE II, podprogramu INTER-ACTION - LUABA22 (bilaterální projekty ČR-Bavorsko). Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 31. 1. 2022, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 7. 2022. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách MŠMT.

13. 10. 2021

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 11. 10. 2021 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 - 2026, Podprogram 3: Dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 23. 11. 2021, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 4. 2022. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

7. 10. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 4. 10. 2021 veřejnou soutěž v programu INTER-EXCELLENCE II, podprogramu INTER-ACTION – LUASK22. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 6. 12. 2021, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 7. 2022. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách MŠMT.

4. 6. 2021

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 2. 6. 2021 veřejnou soutěž v programu GAMA 2. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 21. 7. 2021, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 10. 2021. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky..

14. 5. 2021

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 12. 5. 2021 veřejnou soutěž v programu DELTA 2. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 14. 7. 2021, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2022. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 13. 5. 2021 veřejnou soutěž v Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 28. 6. 2021, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 5. 2022. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

29. 4. 2021

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 28. 4. 2021 veřejnou soutěž v programu Prostředí pro život. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 30. 6. 2021, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2022. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

 

16. 4. 2021

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 14. 4. 2021 veřejnou soutěž v programu DOPRAVA 2020+. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 16. 6. 2021, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2022. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

 

19. 3. 2021

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne:

10. 2. 2021 veřejnou soutěž v programu THÉTA. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 12. 5. 2021, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2022. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

10. 3. 2021 veřejnou soutěž v programu TREND. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 28. 4. 2021, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2022. Více informací naleznete vInformačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

 

Grantová agentura České republiky vyhlásila dne 10. 3. 2021 veřejné soutěže na podporu standardních, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP OUTGOING a mezinárodních projektů. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 22. 4. 2021, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2022. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Grantové agentury České republiky.

 

Ministerstvo vnitra vyhlásilo dne:

17. 3. 2021 veřejnou soutěž v Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH).Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 6. 5. 2021, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2022. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách MV.

17. 3. 2021 veřejnou soutěž v programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019 - 2025 (IMPAKT 1).Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 3. 5. 2021, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2022. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách MV.

 

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dne 17. 3. 2021 veřejnou soutěž v programu aplikovaného výzkumu ZEMĚ. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 5. 5. 2021, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2022. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách MZ.

 

29. 1. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 11. 1. 2021 veřejnou soutěž v programu ERC CZ. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 26. 2. 2021, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 9. 2021. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách MŠMT.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 28. 1. 2021 veřejnou soutěž v programu The Country for the Future, podprogramu Inovace do praxe. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 31. 3. 2021, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 9. 2021. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách MPO.