Aktuálně vyhlášené výzvy AV ČR k podávání žádostí o poskytnutí institucionální dotace:

 

Evidenční číslo výzvy Zaměření výzvy Zkratka pro výzvu Lhůta pro podání žádosti Přílohy
01/2022 Příspěvky vědeckým společnostem sdruženým v RVS RVS 1. 3. 2022/
10. 9. 2022
Výzva 01/2022
Žádost 01/2022
Příloha 1 01/2022
05/2022 Akademická prémie - Praemium Academiae AP 30.06.2022 Výzva 05/2022
Žádost 05/2022
Příloha 1 05/2022
06/2022 Prémie Lumina quaeruntur LQ 30.06.2022 Výzva 06/2022
Žádost 06/2022
Příloha 1 06/2022
Příloha 2 06/2022
07/2022 Regionální spolupráce pracovišť AV ČR RS 30.06.2022 Výzva 07/2022
Žádost 07/2022
Příloha 1 07/2022
Příloha 2 07/2022
Příloha 3 07/2022
08/2022 Podpora projektů ERC ECR 30.06.2022 Výzva 08/2022
Žádost 08/2022
Příloha 1 08/2022
Příloha 2 08/2022
09/2022 Fellowship J. E. Purkyně FJEP 30.06.2022 Výzva 09/2022
Žádost 09/2022
Příloha 1 09/2022
10/2022 Fellowship Josefa Dobrovského FJD 10.11.2022 Výzva 10/2022
Žádost 10/2022
Příloha 1 10/2022
Příloha 2 10/2022
Příloha 3 10/2022
11/2022 Program podpory perspektivních lidských zdrojů - postdoktorandů PPLZ 10.11.2022 Výzva 11/2022
Žádost 11/2022
Příloha 1 11/2022
12/2022 Titul „doktor věd“ na pracovištích AV ČR DSC 10.11.2022 Výzva 12/2022
Žádost 12/2022
Příloha 1 12/2022
Příloha 2 12/2022
13/2022 Mezinárodní spolupráce MS 10.11.2022 Výzva 13/2022
Žádost 13/2022
Příloha 1 13/2022
14/2022 Mezinárodní spolupráce - Platforma HERA a NORFACE HERA-NOR 10.11.2022 Výzva 14/2022
Žádost 14/2022
Příloha 1 14/2022
15/2022 Prezentace vědy a výzkumu MAP 10.11.2022 Výzva 15/2022
Žádost 15/2022
Příloha 1 15/2022
Příloha 2 15/2022
16/2022 Strategie AV21 AV21 10.11.2022 Výzva 16/2022
Žádost 16/2022
Příloha 1 16/2022
Příloha 2 16/2022
17/2022 Stavební akce STA 10.11.2022 Výzva 17/2022
Žádost 17/2022
Příloha 1 17/2022
Příloha 2 17/2022
18/2022 Specifické investiční a neivestiční náklady (NEON) NEON 10.11.2022 Výzva 18/2022
Žádost 18/2022
Příloha 1 18/2022
Příloha 2 18/2022
Příloha 3 18/2022
19/2022 Podpora činnosti pracovišť pro orgány AV ČR a pracoviště AV ČR PČP 10.11.2022 Výzva 19/2022
Žádost 19/2022
Příloha 1 19/2022
Příloha 2 19/2022
Příloha 3 19/2022
20/2022 Přístrojové vybavení PŘI 10.11.2022 Výzva 20/2022
Žádost 20/2022
Příloha 1 20/2022
21/2022 Ekonomický informační systém EIS 10.11.2022 Výzva 21/2022
Žádost 21/2022
Příloha 1 21/2022
Příloha 2 21/2022
Příloha 3 21/2022
Příloha 4 21/2022
22/2022 Počítačové sítě KIT 10.11.2022 Výzva 22/2022
Žádost 22/2022
Příloha 1 22/2022
Příloha 2 22/2022
Příloha 3 22/2022
24/2022 Mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků MSM 10.11.2022 Výzva 24/2022
Žádost 24/2022
Příloha 1 24/2022
Příloha 2 24/2022
25/2022 Podpora Učené společnosti US 30.06.2022 Výzva 25/2022
Žádost 25/2022
27/2022 Mezinárodní spolupráce - Platforma CEFRES CEF 10.11.2022 Výzva 27/2022
Žádost 27/2022
Příloha 1 27/2022
28/2022 Mezinárodní spolupráce - Zahraniční výzkumní pracovníci v rámci bilaterálních smluv BIL 10.11.2022 Výzva 28/2022
Žádost 28/2022
Příloha 1 28/2022
29/2022 Podpora předkladatelů projektů ERC PERC 30.09.2022 Výzva 29/2022
Žádost 29/2022
Příloha 1 29/2022
30/2022 Program Researchers at Risk Fellowship – Ukrajina  RISK 10.11.2022 Výzva 30/2022
Žádost 30/2022
Příloha 1 30/2022