Bioinova a.s.

Bioinova

Česká biotechnologická společnost Bioinova je hlavním partnerem popularizační akce Týden mozku.

Bioinova se věnuje výzkumu a vývoji léčivých přípravků moderní terapie a in vitro diagnostických zdravotnických prostředků. Vyvíjí léčivé přípravky na základě kmenových a jiných typů buněk získaných z různých somatických a extra-fetálních tkání. Jejich bezpečnost a účinnost jsou hodnoceny v preklinických a klinických studiích. Vývoj, výzkum a navazující výroba zdravotnických prostředků v oblasti in vitro diagnostiky se zaměřují na inovativní metody, které umožní detekci nových biomarkerů a které urychlují a zefektivňují současné diagnostické postupy. 

Prioritou firmy je přinést pacientům inovativní, dostupné a účinné metody léčby v různých oblastech regenerativní medicíny. Toho chce dosáhnout spojením skvělých myšlenek, high-tech vybavení, tvrdé práce a silných partnerů. Cílem je flexibilně reagovat na vědecký pokrok a v dlouhodobém horizontu udávat směr v oborech regenerace tkání, aplikovaného biomedicínského inženýrství a in vitro diagnostiky.

Bioinova je držitelem certifikátu Správné výrobní praxe a ISO 13485 (standard systému řízení pro oblast výroby zdravotnických prostředků).

Jak se stát partnerem?

Pokud máte zájem o partnerskou spolupráci s Akademií věd ČR, kontaktujte nás e-mailem na adrese gebauerova@ssc.cas.cz nebo písemně na:

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3
110 00 PRAHA 1

Mgr. Eva Gebauerová
tel.: +420 221 403 524, +420 731 137 869
e-mail: gebauerova@ssc.cas.cz