Předseda

doc. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc., Sociologický ústav AV ČR, člen Akademické rady AV ČR

 

Místopředsedkyně

Ing. Magdaléna Vecková, Knihovna AV ČR, v. v. i.

 

Členové

  • Ing. Alexandr Dejneka, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  • RNDr. Soňa Ehlerová, Ph.D., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
  • prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
  • prof. RNDr. Jiří Ludvík, CSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
  • Ing. Radek Pohl, Ph.D., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.


 

Tajemnice

Mgr. Zuzana Wolfová Krahulcová, Kancelář AV ČR


Sekretariát

Národní 3, 117 20 Praha 1
telefon: 221 403 261
e-mail: wolfova@kav.cas.cz