Zahlavi

Výběrová řízení

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR následující výběrová řízení:

07. 12. 2021
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Grantový specialista/specialistka..
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 06. 01. 2022
06. 12. 2021
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoc position in Computational Neuroscience.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 12. 2021
06. 12. 2021
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici výzkumný pracovník – doktorand, postdoktorand do Centra pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS) na tematiku právní ochrany klimatu.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 12. 2021
06. 12. 2021
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumník/výzkumnice s pokročilou znalostí kvantitativní metodologie a statistiky, schopností patchworkovat kvantitativní data z různých výzkumných designů, prostředí a technik sběru dat, včetně sociálních sítí a online prostředí.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 20. 12. 2021
03. 12. 2021
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici ANALYTIK/ČKA v oblasti genderové rovnosti.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 12. 2021
02. 12. 2021
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborný samostatný pracovník pro molekulární modelování.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 23. 12. 2021
01. 12. 2021
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Personalista/ka.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 10. 12. 2021
23. 11. 2021
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral Position in development of QM/MM simulations of organic molecules on ionic substrates.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 2022
23. 11. 2021
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Samostatný/samostatná účetní – administrativní pracovník/pracovnice.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 12. 2021
18. 11. 2021
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral researcher in spectroelectrochemistry of 2D semiconductors.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 18. 12. 2021
18. 11. 2021
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici PROGRAMÁTOR V JAZYCE C.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 18. 12. 2021
18. 11. 2021
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici PROGRAMÁTOR V JAVA.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 18. 12. 2021
18. 11. 2021
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Two postdoc positions in microscopy and plasmonics.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 12. 2021
18. 11. 2021
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici VĚDECKÝ/VÝVOJOVÝ SPECIALISTA/SPECIALISTKA V BIOINFORMATICE/CHEMICKÉ BIOLOGII SE ZAMĚŘENÍM NA DATABÁZOVÉ SYSTÉMY.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 15. 12. 2021
16. 11. 2021
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Projektový a finanční manažer / manažerka.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 10. 12. 2021
11. 11. 2021
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral researcher in Department of Dielectrics.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 10. 12. 2021
09. 11. 2021
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Technik (kategorie samostatný technik).
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 2022
08. 11. 2021
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Dvě postdoktorandská místa v oblasti nanokatalýzy.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 08. 12. 2021
04. 11. 2021
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici IT specialista ve skupině Kryogenní elektronové mikroskopie.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 12. 2021
27. 10. 2021
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici ŘEDITELŮ/ŘEDITELEK organizačních součástí BC: Entomologický ústav, Hydrobiologický ústav, Parazitologický ústav, Ústav molekulární biologie rostlin, Ústav půdní biologie.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 28. 02. 2022
15. 10. 2021
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vývojář HW/ SW.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 12. 2021
01. 09. 2021
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici FINANČNÍ ADMINISTRÁTOR/KA PROJEKTŮ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 12. 2021

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.