Zahlavi

Výběrová řízení

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 341/2005 o veřejných výzkumných institucích, v platném znění následující výběrová řízení:

21. 01. 2022
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 25. 02. 2022
19. 01. 2022
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 18. 02. 2022
18. 01. 2022
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 11. 02. 2022
18. 01. 2022
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 17. 02. 2022
14. 01. 2022
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 25. 02. 2022
14. 01. 2022
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 28. 02. 2022
13. 01. 2022
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 28. 02. 2022
13. 01. 2022
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 21. 02. 2022
12. 01. 2022
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 25. 02. 2022
11. 01. 2022
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 25. 02. 2022
30. 12. 2021
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 2022
22. 12. 2021
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 01. 02. 2022
15. 12. 2021
Historický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 2022
10. 12. 2021
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 2022
01. 12. 2021
Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.
Požadavky
Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 2022

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.