Zahlavi

Laserová centra HiLASE a ELI oslavila první desetiletí plné rekordů

14. 10. 2021

Ještě před deseti lety se na pozemku ve středočeských Dolních Břežanech v těsném sousedství zámeckého parku nenacházelo nic zajímavého. Dnes zde vedle sebe stojí dvě světově významná laserová centra HiLASE a ELI Beamlines, která provozuje Fyzikální ústav AV ČR. Právě v těchto dnech si obě centra připomínají první desetiletí své existence. Slavnostního setkání se při této příležitosti ve středu 13. října 2021 zúčastnila předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová a další významní hosté. Online se k nim připojil i nositel Nobelovy ceny a otec projektu ELI Gérard Mourou.

Společné ohlédnutí za vším, co se v posledních deseti letech povedlo, se konalo v centru ELI Beamlines v Dolních Břežanech. Úvodní program byl rozdělený do dvou panelů. V rámci prvního, který se věnoval národnímu a mezinárodnímu kontextu, vystoupila předsedkyně Eva Zažímalová, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Pavel Doleček, hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková a předsedkyně valné hromady nově vzniklé mezinárodní organizace ELI ERIC Caterina Petrillo.

Druhý panel se pak zaměřil na perspektivy vlastní vědecké činnosti a role laserových center v inovačním ekosystému. Účastnili se ho místopředseda AV ČR Jan Řídký, starosta Dolních Břežan Věslav Michalik, ředitel Central Laser Facility STFC ve Velké Británii John Collier a generální ředitel ELI ERIC Allen Weeks.

Panelové diskuse ozvláštnily zdravice ze zahraničí, na dálku gratuloval otec projektu ELI a nositel Nobelovy ceny za fyziku Gérard Mourou a profesor fyziky Roger Falcone, oba členové poradního sboru ISAC (International Scientific Advisory Committee).

Svá domovská pracoviště přítomným hostům představili manažer projektu ELI Beamlines Roman Hvězda a vedoucí centra HiLASE Tomáš Mocek. „Na rekordy, kterých se nám v průběhu desetileté existence HiLASE podařilo dosáhnout, jsem samozřejmě hrdý. Ale největší radost mám z toho, že se nám podařilo udržet a rozšířit stabilní mezinárodní tým,“ řekl Tomáš Mocek. „Hlavním úspěchem je pak to, že se nám povedlo vyvinout a sestavit světově unikátní lasery, že je úspěšně používáme pro aplikace a že spolehlivě fungují.“

Obě laserová centra úspěšně propojují oblasti vývoje, výzkumu a hi-tech průmyslu a patří mezi světové leadery v oboru laserových technologií. Centrum HiLASE už si připsalo čtyři světové rekordy i mnoho dalších dílčích úspěchů. Spolupracuje (nejen) s průmyslovými partnery a plní tak svou misi Superlasery pro reálný svět. Během deseti let se podařilo vybudovat více než stočlenný tým, který lasery vyvíjí a pracuje s nimi.

Slavnostní setkání se konalo v budově ELI v Dolních Břežanech.
Slavnostní setkání se konalo v budově ELI v Dolních Břežanech.

Rekordní lasery
Kromě rekordmana, unikátního laserového systému BIVOJ, se zde nachází například moderní stanice pro laserové vyklepávání (Laser Shock Peening, LSP), která výrazně zlepšuje životnost kovových materiálů či testovací stanice pro určování prahu poškození způsobeného laserem (Laser Induced Damage Threshold, LIDT). Výzkumné centrum disponuje také laserovým systémem PERLA, který umožňuje super přesné laserové vrtání a řezání.

Centrum ELI Beamlines, součást projektu ELI (Extreme Light Infrastructure), provozuje nejintenzivnější laserový systém na světě. Díky ultravysokým výkonům 10 PW a soustředěným intenzitám až 10^24 W/cm2 nabízí uživatelům jedinečný zdroj záření a paprsků částic, což umožňuje průkopnický výzkum nejen v oblasti fyziky a vědy o materiálech, ale také v biomedicíně, laboratorní astrofyzice a dalších oborech.

Poklepání základních kamenů Centra HiLASE a ELI Beamlines v roce 2012.
Poklepání základních kamenů Centra HiLASE a ELI Beamlines v roce 2012.

O laserech jsme psali v časopise A / Věda a výzkum 1/2018, který vydává Akademie věd ČR.

Přečtěte si rozhovor s Tomášem Mockem, vedoucím centra HiLASE a koordinátorem programu Strategie AV21 Světlo ve službách společnosti.

Podívejte se na video natočené u příležitosti 60. výročí vynálezu laserové technologie.

Text: Markéta Wernerová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: HiLASE, ELI Beamlines, Stanislava Kyselová, AV ČR

DSC01853

DSC01853

DSC01900

DSC01900

DSC02041

DSC02041

DSC02048

DSC02048

DSC02296

DSC02296

DSC02353

DSC02353

DSC02384

DSC02384

DSC02500

DSC02500

DSC02567

DSC02567

Přečtěte si také