Zahlavi

Akademie věd ČR získala Cenu rektora České zemědělské univerzity v Praze

26. 04. 2022

Ocenění pro významné partnerské instituce udílela univerzita při příležitosti oslav 70. výročí svého samostatného působení. Cenu rektora převzal v pondělí 25. dubna 2022 za AV ČR předseda Vědecké rady AV ČR Pavel Baran.

Před zraky prorektorů, děkanů jednotlivých fakult a dalších vysokých akademických funkcionářů tvořících čestné kolegium převzali v aule své diplomy noví docenti a doktoři, do funkce byli uvedeni tři nově jmenovaní děkani. Cenu rektora získali emeritní akademičtí funkcionáři a významní partneři České zemědělské univerzity v Praze (ČZU).

Akademie věd ČR a Česká zemědělská univerzita v Praze spolupracují dlouhodobě na mnoha úrovních. Mimo jiné mají doktorští studenti možnost účastnit se studijních programů na pracovištích AV ČR (detaily popisuje Dohoda o spolupráci při uskutečňování doktorských studijních programů z 30. května 2018).

Cena rektora ČZU pro AV ČR
Pavel Baran s Cenou rektora, bronzovou plastikou bohyně Ops

Akademický život pokračuje
„Vymknuta z kloubů, doba šílí,“ poznamenal na úvod svého projevu rektor ČZU Petr Sklenička a Hamletovo prohlášení vzápětí zasadil do optimističtějšího kontextu: „Navzdory tomu akademický život na naší univerzitě ani v celé zemi neživoří. Vysoké školy se dokázaly přizpůsobit a pracovat v nových, mnohem tvrdších podmínkách. Navíc se staly nepostradatelnou strategickou infrastrukturou naší země. Osvědčily se jak v době pandemie, tak při aktuální pomoci ukrajinským uprchlíkům.“

Ke svému kulatému výročí se univerzita rozhodla odměnit nejvýznamnější partnery Cenou rektora v podobě bronzové plastiky bohyně Ops. Putuje do rukou osmi společností a institucí. Vedle Pavla Barana z Akademie věd ČR si stejné ocenění převzali rovněž představitelé Mendelovy univerzity v Brně a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České spořitelny a MONETA Money Bank a společností STROM ŠKODA a ŠKODA Auto. Osmým oceněným je pak firma T-Mobile Czech Republic, která pokrývá celý kampus 5G sítí.  

Text: Leona Matušková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: AV ČR (úvodní foto), Česká zemědělská univerzita v Praze

Licence Creative CommonsText uvolněn pod svobodnou licencí Creative Commons.

Přečtěte si také