Zahlavi

Absolutním vítězem Cen Nakladatelství Academia se stal Panovnický majestát

13. 09. 2022

Knihou roku 2021, vyhlášenou Nakladatelstvím Academia, se stala monografie Jiřího Hrbka a kolektivu autorů Panovnický majestát. Publikace reflektuje Habsburky jako české krále v 17. a 18. století. Cenu poroty získal filozof Tomáš Hříbek za Obranu asistované smrti. Slavnostní předávání se uskutečnilo 12. září 2022 v sídle Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze.

Kniha roku si neklade za cíl předkládat čtenářům životopisy panovníků, ale podává obrázek vztahu českého a moravského prostředí k Habsburkům jako symbolu moci. „Děkuji kolektivu autorů, bez něj by nešlo knihu vydat,“ zmínil v děkovné řeči Jiří Hrbek důležitost spolupráce. Na monografii se spolupodílel například jeho kolega z Historického ústavu AV ČR Jiří Mikulec nebo Štěpán Vácha z Ústavu dějin umění AV ČR.


Jiří Hrbek získal křišťálovou plastiku z dílny Jana Exnara. 

V nominační kategorii původní vědecká nebo populárně-naučná práce zvítězil Jan Žďárek s monografií na aktuální téma Ohroženi hmyzem?. Za nejlepší slovník nebo encyklopedickou publikaci označila porota dílo Systém a fylogeneze savců Jana Zimy (in memoriam) a Miloše Macholána.

Stranou zájmu Cen Nakladatelství Academia nezůstal ani překlad jako zásadní prostředek poznávání cizích kultur: v kategorii překlad vědecké nebo populárně-naučné práce získal cenu Zdeněk Cvrkal za Knihu cest Násera-e Chosroua.

Kniha není pouze o textu, a proto je jednou z nominačních kategorií výtvarné zpracování. Vítězem se stal Jan Havel za grafickou přípravu knihy Evy Janáčové Obrazy zášti.

Na slavnostním předávání cen byla vyhlášena také nejprodávanější kniha roku 2021 vydaná v Nakladatelství Academia – největší zájem projevili zákazníci o knihu Martina Hilského Shakespearova Anglie. Portrét doby.

O Ceny Nakladatelství Academia v jejich 14. ročníku soutěžilo celkem 78 publikací, které vyšly roku 2021 na pracovištích Akademie věd ČR. Vítěze jednotlivých kategorií určila desetičlenná porota v čele s Ivo Krausem.


Autor oceněné knihy Obrana asistované smrti Tomáš Hříbek a předseda Vědecké rady AV ČR Pavel Baran

Ceremoniálem provázel ředitel Nakladatelství Academia Jiří Padevět. Ten připomněl, že kniha je nepřekonatelné médium, „konzerva na informace“, což lidé v současné digitální době někdy opomíjejí. I proto je důležité odborné publikace oceňovat. Přítomní ceremoniálu byli někteří představitelé Akademie věd ČR, například její místopředseda Ondřej Beránek, předseda Vědecké rady Pavel Baran, členka Akademické rady Markéta Pravdová či ředitel Střediska společných činností AV ČR Tomáš Wencel.

Ceny pro budoucí naděje vědy
Předseda poroty při ceremoniálu oznámil rovněž výsledky 10. ročníku studentské soutěže. V oblasti humanitních a společenských věd zvítězil David Trojan s prací Tobiáš z Benešova. Biskup – Hospodář – Politik. V kategorii vědy o živé přírodě a chemické vědy uspěla Tereza Zezulová se svou prací Vypracování studie ochranného lesního pásu, ve sféře věd o neživé přírodě byla oceněna závěrečná práce Vodní hospodářství na kosmických misích Daniely Runczikové. Práce vítězů vyjdou do roka v Nakladatelství Academia knižně.

Studentské soutěže Nakladatelství Academia se mohli zúčastnit autoři diplomových prací obhájených mezi 1. listopadem 2020 a 15. říjnem 2021. Do jubilejního ročníku se přihlásilo 44 účastníků a účastnic. „Doufáme, že z některých oceněných se v budoucnosti stanou pracovníci Akademie věd a autoři Nakladatelství Academia,“ dodal Jiří Padevět.

Na předávání cen se zároveň představily publikované práce vítězů předchozího ročníku – Důsledky éry velkého bombardování pro chemickou a prebiotickou evoluci raného Marsu a Země Lukáše Petery a Grabenbummel. Nacionální souboj o Prahu na přelomu 19. a 20. století Davida Smrčka. Kategorie vědy o neživé přírodě v loňském roce vítěze nenašla.


Předávání cen se konalo v sídle Akademie věd ČR.

Ceny Nakladatelství Academia v jednotlivých kategoriích:
Kniha roku:
Jiří Hrbek a kolektiv autorů Panovnický majestát (Nakladatelství Lidové noviny, Historický ústav Akademie věd ČR)
Cena poroty:
Tomáš Hříbek Obrana asistované smrti (Nakladatelství Academia)
Nejprodávanější kniha roku 2021: Martin Hilský Shakespearova Anglie
Původní vědecká nebo populárně-naučná práce: Jan Žďárek Ohroženi hmyzem? (Nakladatelství Academia)
Překlad vědecké nebo populárně-naučné práce: Zdeněk Cvrkal Kniha cest autora Násera-e Chosroua (Nakladatelství Academia)
Slovník nebo encyklopedická publikace: Jan Zima (in memoriam) a Miloš Macholán Systém a fylogeneze savců (Nakladatelství Academia)
Výtvarné zpracování: Jan Havel za grafickou přípravu publikace Evy Janáčové Obrazy zášti (Ústav dějin umění AV ČR)

Vítězné práce Studentské soutěže Nakladatelství Academia:
Humanitní a společenské vědy:
David Trojan Tobiáš z Benešova. Biskup – Hospodář – Politik (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)
Vědy o živé přírodě a chemické vědy: Tereza Zezulová Vypracování studie ochranného lesního pásu (Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně)
Vědy o neživé přírodě: Daniela Runcziková Vodní hospodářství na kosmických misích (Fakulta stavební ČVUT v Praze)

Text: Zuzana Dupalová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Licence Creative Commons  Text a fotografie jsou uvolněny pod svobodnou licencí Creative Commons.

01

01

02

02

03

03

04

04

05

05

06

06

07

07

08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

Přečtěte si také