Zahlavi

Aktuality

17. 05. 2022
Vědecké společnosti nejsou uzavřenými spolky, jak by se mohlo pro vnějšího pozorovatele zdát. Jejich úloha je nezastupitelná: rozšiřují a rozvíjejí poznání, ale také se vyjadřují ke společenským otázkám. ...
13. 05. 2022
Věda nepřináší jen poznání a pokrok, nezřídka také svou krásou povznáší. Dovede nám zpřístupnit pohledy, které jsou našemu zraku běžně skryté. ...
11. 05. 2022
Pobýval zde například spisovatel Franz Kafka, možná byl zdejší zámek dokonce inspirací pro jeho slavný román. Náročná rekonstrukce objektu zahrnující i zahradu, rybník a park trvala dva a půl roku a stála téměř čtvrt miliardy korun. V úterý 10. ...
10. 05. 2022
Nejpřesnější metoda jaderné analýzy, urychlovačová hmotnostní spektrometrie, dokáže odhalit až milionkrát nižší množství radionuklidů než metody jiné. Její pomoc je nedocenitelná v archeologii, geologii a při studiu změn klimatu. ...
02. 05. 2022
Čím se řídí tok živin ve vodních ekosystémech, jak může studium řas pomoci chladicím systémům v Temelíně, co vše dokáže odhalit fosilní pyl nebo co formovalo současnou psanou i mluvenou češtinu? ...
26. 04. 2022
Ocenění pro významné partnerské instituce udílela univerzita při příležitosti oslav 70. výročí svého samostatného působení. Cenu rektora převzal v pondělí 25. dubna 2022 za AV ČR předseda Vědecké rady AV ČR Pavel Baran.
20. 04. 2022
Zařadit se ve vědě a výzkumu mezi evropské premianty by mělo být v následujících letech jednou z priorit České republiky. Také proto se Akademie věd ČR aktivně zapojí do českého předsednictví v Radě Evropské unie. ...
20. 04. 2022
Zahraničním vědcům pomáhá centrum Euraxess při jejich příchodu do České republiky už od roku 2004. Své služby nabídlo a zintenzivnilo po invazi Ruské federace na Ukrajinu. ...