Akademie věd ČR - Akademie věd ČR

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


logo-1918-2018.png

 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Národní 1009/3
110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 403 111

 

IČ: 60457856

DIČ: CZ60457856

 

ID datové schránky:

6vtfr9w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Připravované akce

 

Veletrh vědy

 

Důležité odkazy

gs_logo_w256.jpg23_6_11_Letni_skola_pamatnik_Vitkov_foto_skys_x26x_resize.jpgMazanek_logo.pnglvicek.png

 

Konferenční centrum - zámek Liblice

Otevřená věda II

Euraxess

Nakladatelství Academia

Vila Lanna

Středisko společných činností AV ČR

je veřejná výzkumná instituce zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR. Je samostatným právním subjektem neziskového charakteru, jehož cílem je zajišťování infrastruktury výzkumu a vývoje a poskytování podpůrných činností zejména Akademii věd ČR a jejím pracovištím. Více informací  

Nabídka služeb pracovištím AV ČR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dvě publikace Nakladatelství Academia budou 21. 6. 2010 oceněny Cenou Josefa Hlávky

Správní rada Nadace Český literární fond rozhodla na základě návrhu odborné poroty ocenit publikace „Kouzlo čísel“ autorů prof. M. Křížka, prof. L. Somera a doc. A. Šolcové a knihu „Atlas chorob na kostních preparátech“ autorů doc. V. Smrčky, RNDr. V. Kuželky a prof. C. Povýšila. Ceny Josefa Hlávky za rok 2009 budou autorům slavnostně předány 21. 6. 2010 na zámku v Luňanech u Přeštic.

15.6.2010

Více zde

Knihkupectví Academia Ostrava se podařilo zachránit

Po velmi náročných jednáních s majitelem objektu, díky přispění a pomoci představitelů Moravskoslezského kraje, statutárního města Ostravy, Ostravské univerzity, díky aktivnímu přístupu vedení Akademie věd České republiky a za velkého zájmu kulturní veřejnosti se podařilo prakticky na poslední chvíli zvrátit rozhodnutí o ukončení provozu Knihkupectví Academia Ostrava z dubna letošního roku a vytvořit podmínky umožňující pokračovat v jeho činnosti.

11.6.2010

Více zde

Čeští vědci vedou nadané studenty

Projekt Otevřená věda II je v plném proudu. Cílem projektu je zlepšení a vzrůst lidského potenciálu v dlouhodobě oslabených vědeckých oborech.

11.6.2010

Více zde

Křty knih v Nakladatelství Academia

Křest knihy Ve znamení neštovic se uskutečnil 27. 5. 2010 ve čtvrtek v Literární kavárně na Václavském náměstí. Pozvání přijali MUDr. Alena Šteflová, ing. Karel Pacner, kteří knihu ve svých projevech náležitě ocenili. Panu docentu Zdeňku Ježkovi patří velké poděkování za jeho zásluhy ve světovém zdravotnictví.

11.6.2010

Více zde

Ladislav Vorba - poohlédnutí....

V pondělí 24. května 2010 byla zahájena retrospektiva tvorby Ladislava Vorby k jeho životnímu jubileu. Ve foyeru budovy Akademie věd ČR, Národní tř. 3, představí návrhy plakátů, přebalů knih, realizovaná i nerealizovaná loga a volnou tvorbu – kresby, grafické listy a oleje. Výstavu je možno navštívit každý všední den až do 17. června vždy mezi 9 – 19 hodinou. Vstup je volný

1.6.2010

Více zde

Inspirace a nové zkušenosti pro středoškolské učitele

I v letošním roce bude Akademie věd ČR pořádat v akademickém a univerzitním centru v Nových Hradech praktické kurzy z chemie, biologie a fyziky pro středoškolské učitele, jejichž cílem je poskytnout zúčastněným pedagogům nové poznatky vědy, předvést názorné ukázky v příslušném oboru, a učinit tak výuku pro středoškolské studenty mnohem zajímavější, srozumitelnější, vzbudit v nich touhu po poznání a případně i po vědecko-výzkumné kariéře.

13.5.2010

Více zde