Akademie věd ČR - Akademie věd ČR

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


SSČ AV ČR, v.v.i.
Národní 1009/3
110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 403 111

 

IČ: 60457856

DIČ: CZ60457856

 

ID datové schránky:

6vtfr9w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Důležité odkazy

gs_logo_w256.jpg23_6_11_Letni_skola_pamatnik_Vitkov_foto_skys_x26x_resize.jpgMazanek_logo.pnglvicek.png

 

Konferenční centrum - zámek Liblice

Otevřená věda II

Euraxess

Nakladatelství Academia

Vila Lanna

Středisko společných činností AV ČR

je veřejná výzkumná instituce zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR. Je samostatným právním subjektem neziskového charakteru, jehož cílem je zajišťování infrastruktury výzkumu a vývoje a poskytování podpůrných činností zejména Akademii věd ČR a jejím pracovištím. Více informací  

Nabídka služeb pracovištím AV ČR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Otevřená věda II

Tisková zpráva

Ve středu 4. února se v budově Akademie věd ČR uskutečnila tisková konference k projektu Otevřená věda II. Projekt nabízí talentovaným studentům jedinečnou možnost zapojit se do reálného vědeckého výzkumu. Studenti mimopražských středních škol se mohou po dobu dvou školních let účastnit odborných vědeckých stáží, které se uskuteční přímo na pracovištích jednotlivých ústavů Akademie věd ČR a ústavech spolupracujících vysokých škol po celé České republice. V rámci projektu bude otevřeno 150 vědeckých stáží. 1. února bylo zahájeno druhé kolo výběru zájemců do projektu. V prvním kole bylo vybráno téměř 100 studentů.
Tisková zpráva

5.2.2010

Více zde

Variace na hudbu

V pondělí 1. února byla vernisáží zahájena výstava děl Ivana Wilda s názvem Variace na hudbu. Úvodní slovo pronesl Jan Michálek a o hudební doprovod se se svými Jazzovými improvizacemi postaral Jaroslav Šindler. Výstavu je možné shlédnout v přízemí budovy Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze. Díla budou vystavena až do 26. února každý všední den do 19 hod.

3.2.2010

Více zde

Den otevřených dveří pro pracoviště AV ČR v KC Liblice

Management Konferenčního centra AV ČR - zámku Liblice připravil na 28.ledna 2010 Den otevřených dveří pro vedoucí pracovníky a zaměstnance ústavů Akademie věd ČR. Cílem bylo nejen prezentovat nová odbytová střediska, ale také seznámit přítomné se širokým spektrem nabízených služeb. Zástupci 15 ústavů AV ČR tak poznali veškeré možnosti, které nabízí KC Liblice, spojené především s pořádáním konferencí. Konferenční centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi, dostatečnou ubytovací kapacitou a mnoha možnostmi kulturně relaxačního vyžití v době konání těchto akcí.

1.2.2010

Více zde

Veletrhy GO a REGIONTOUR

Ve dnech 14. – 17. ledna se na brněnském Výstavišti uskutečnily mezinárodní veletrhy cestovního ruchu GO a REGIONTOUR. Tradičních středoevropských veletrhů cestovního ruchu se zúčastnilo 1085 vystavujících firem z 19 států na ploše 10 180 m2 . Svůj vlastní stánek zde prezentovala i Divize konferenčních a hotelových zařízení Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. Ta zde propagovala konferenční centra Akademie věd ČR: zámek Liblice a Zámecký hotel Třešť. Oba veletrhy byly velmi úspěšné s celkovou návštěvností více než loňských 32 tisíc osob.

18.1.2010

Více zde

Malby Bedřišky Uždilové

V pondělí 11. ledna 2010 byla vernisáží v budově AV ČR na Národní třídě zahájena výstava děl Bedřišky Uždilové s názvem Na hranicích reality 2. Výstavu otevřel PhDr. František Malina a potrvá do 29. ledna 2010. Návštěvníci ji mohou zdarma zhlédnout ve všední dny od 9 do 19 hodin. Malby B. Uždilové vycházejí z reálných dojmů a prožitků, z pohledu do netypických částí krajiny, ale také do lidských tváří, do toho, co tvoří přirozenou část našeho okolí. Autorka se zabývá i sochařsko-portrétní tvorbou, ilustracemi, monumentální malbou a tvorbou kobaltem malovaného porcelánu.

12.1.2010

Více zde

Štastné a klidné prožití vánočních svátků

Středisko společných činností přeje všem partnerům, spolupracovníkům a zaměstnancům štastné a klidné prožití vánočních svátků a hodně úspěchů v novém roce 2010

23.12.2009

Více zde