Akademie věd ČR - Akademie věd ČR

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


logo-1918-2018.png

 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Národní 1009/3
110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 403 111

 

IČ: 60457856

DIČ: CZ60457856

 

ID datové schránky:

6vtfr9w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Připravované akce

 

Veletrh vědy

 

Důležité odkazy

gs_logo_w256.jpg23_6_11_Letni_skola_pamatnik_Vitkov_foto_skys_x26x_resize.jpgMazanek_logo.pnglvicek.png

 

Konferenční centrum - zámek Liblice

Otevřená věda II

Euraxess

Nakladatelství Academia

Vila Lanna

Středisko společných činností AV ČR

je veřejná výzkumná instituce zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR. Je samostatným právním subjektem neziskového charakteru, jehož cílem je zajišťování infrastruktury výzkumu a vývoje a poskytování podpůrných činností zejména Akademii věd ČR a jejím pracovištím. Více informací  

Nabídka služeb pracovištím AV ČR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Přijímáme přihlášky na Praktické kurzy Otevřené vědy pro pedagogy

Praktické kurzy Otevřené vědy pro pedagogy chemie, biologie a fyziky 2011 proběhnou tentokráte v prostorách Zámeckého hotelu Třešť a to v následujících termínech: kurz biologie 31. 7. – 5. 8. 2011, kurz chemie 7. 8. – 12. 8. 2011 a kurz fyziky 14. – 19. 8. 2011.

11.5.2011

Více zde

Zakončení akcí ke Dni Země s AV ČR v Geoparku GFÚ AV ČR

Ve čtvrtek 28. dubna vyvrcholily v Geoparku Geofyzikálního ústavu AVČR v Praze akce věnované Dni Země s AVČR. V prostorách Geoparku a GFÚ se uskutečnil Den Země hrou, kde měli návštěvníci možnost přihlížet simulacím různých geofyzikálních jevů jako například zemětřesení či výbuch vulkánu. Zároveň se v prostorách GFÚ uskutečnil seminář pro 20 pedagogů věnovaný tématům jako je zemské nitro, zemětřesení, Český masiv či klimatické změny.

6.5.2011

Více zde

Přijímáme přihlášky na Letní školu soudobých dějin 2011

Od zájemců o Letní školu soudobých dějin 2011, která proběhne 22.– 24. června 2011 v budově Akademie věd v Praze přijímáme přihlášky. Akce je primárně určena aktivním učitelům dějepisu na SOŠ a SOU, učitelům dějepisu 2. stupně ZŠ a učitelům dějepisu gymnázií. Garantem programu je opět PhDr. Jan Randák, Ph.D. z Ústavu českých dějin Filozofické fakulty UK v Praze.

29.4.2011

Více zde

Obrazy Jany Reinerové

V těchto dnech je v budově Akademie věd na Národní třídě k vidění výstava obrazů Jany Reinerové. Malířka vystavuje obrazy a malby s městskými náměty. Zajímá ji architektura, genius loci jednotlivých měst, která zachycuje (Praha, Paříž, Vídeň, Ženeva, Salcburk, Vodňany). Výstavu mohou zájemci navštívit každý všední den až do 13. května 2011. Vstup je zdarma.

22.4.2011

Více zde

Jarní dny otevřených dveří AV ČR

Ve vybraných ústavech Akademie věd ČR budou v průběhu měsíce května 2011 probíhat jarní dny otevřených dveří. Zájemci o vědu budou mít možnost navštívit naše vědce přímo v jejich působišti a dozvědět se detailní informace o jejich práci. Mohou se tak seznámit s pestrou činností vědeckých ústavů a zúčastnit se zajímavého programu. Více informací zde.

18.4.2011

Více zde

Mladí vědci představili své první výsledky

V pondělí 11. dubna 2011 se v Brně uskutečnila 1. studentská vědecká konference projektu Otevřená věda II. Do Ústavu přístrojové techniky AV ČR se sjeli nejen stážisté Otevřené vědy, ale také jejich lektoři, pedagogové, spolužáci a rodiče. Cílem konference bylo setkání studentů s kolegy z oboru a představení jejich prací ze stáží veřejnosti.

15.4.2011

Více zde