Akademie věd ČR - Akademie věd ČR

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Národní 1009/3
110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 403 111

 

IČ: 60457856

DIČ: CZ60457856

 

ID datové schránky:

6vtfr9w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Důležité odkazy

gs_logo_w256.jpg23_6_11_Letni_skola_pamatnik_Vitkov_foto_skys_x26x_resize.jpgMazanek_logo.pnglvicek.png

 

Konferenční centrum - zámek Liblice

Otevřená věda II

Euraxess

Nakladatelství Academia

Vila Lanna

Středisko společných činností AV ČR

je veřejná výzkumná instituce zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR. Je samostatným právním subjektem neziskového charakteru, jehož cílem je zajišťování infrastruktury výzkumu a vývoje a poskytování podpůrných činností zejména Akademii věd ČR a jejím pracovištím. Více informací  

Nabídka služeb pracovištím AV ČR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nový web Týdne vědy a techniky 2011

Již za necelé čtyři měsíce bude zahájen 11. ročník největšího vědeckého festivalu v České republice "Týden vědy a techniky". V těchto dnech byl spuštěn nový web této nejvýznamnější popularizační akce Akademie věd ČR, který organizuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Na stránkách www.tydenvedy.cz naleznete veškeré informace o připravovaném programu, soutěže a další informace ze světa vědy.

18.7.2011

Více zde

Václav Klaus převzal Dílo Williama Shakespeara

V pondělí 20. června 2011 přijal prezident České republiky Václav Klaus překladatele Martina Hilského a Jiřího Padevěta, ředitele Nakladatelství Academia. Při této příležitosti přijal kompletní jednosvazkový překlad Díla Williama Shakespeara vydaný v Nakladatelství Academia. Tento exemplář v kožené vazbě nese číslo 5. Setkání proběhlo v sídle prezidenta republiky na Pražském hradě.

30.6.2011

Více zde

Letní škola soudobých dějin 2011 přinesla nové poznatky učitelům dějepisu

 

Program 4. ročníku Letní školy soudobých dějin, který se uskutečnil ve dnech 22.24. června 2011 v prostorách Akademie věd ČR a jenž ocenili jak účastníci, tak i přednášející, přinesl nové poznatky a nápady do výuky učitelům dějepisu základních a středních škol.

 

29.6.2011

Více zde

Certifikace hotelových objektů SSČ AV ČR, v. v. i.

V uplynulých dnech obdržela tři hotelová a konferenční zařízení Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. vyšší certifikace na poskytování ubytovacích a stravovacích služeb. Jednalo se o konferenční centrum Liblice, zámecký hotel Třešť a hotel Mazanka.

27.6.2011

Více zde

Ocenění knih Academia

V pondělí 20. června 2011 proběhlo slavnostní předání Cen Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2010, které jsou udíleny za původní knižní práce z oblasti vědecké a odborné literatury. Knižní práce Luminiscenční spektroskopie II. Nanostruktury, elekroluminiscence, stimulovaná emise autorů prof. Ivana Pelanta a doc. Jana Valenty získala Cenu Josefa Hlávky za rok 2010 v oblasti věd o neživé přírodě. Nadace Český literární fond se také na základě návrhu odborné poroty rozhodla udělit Výroční cenu Nadace Český literární fond knižní práci Květena 8 autorky Jitky Štěpánkové a kol. Obě publikace vydalo v roce 2010 Nakladatelství Academia.

16.6.2011

Více zde

Zahraniční vědci poznávali české lázně

EURAXESS Centrum opět zorganizovalo pro zahraniční vědce a jejich rodinné příslušníky kulturně-společenskou akci, tentokrát výlet za poznáním západočeského lázeňského trojúhelníku. Zúčastnilo se ho čtyřicet vědecko-výzkumných pracovníků šestnácti různých národností, kteří jsou zaměstnáni na pracovištích Akademie věd či na vysokých školách.

16.6.2011

Více zde