Akademie věd ČR - Akademie věd ČR

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


logo-1918-2018.png

 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Národní 1009/3
110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 403 111

 

IČ: 60457856

DIČ: CZ60457856

 

ID datové schránky:

6vtfr9w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Důležité odkazy

gs_logo_w256.jpg23_6_11_Letni_skola_pamatnik_Vitkov_foto_skys_x26x_resize.jpgMazanek_logo.pnglvicek.png

 

Konferenční centrum - zámek Liblice

Otevřená věda II

Euraxess

Nakladatelství Academia

Vila Lanna

Středisko společných činností AV ČR

je veřejná výzkumná instituce zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR. Je samostatným právním subjektem neziskového charakteru, jehož cílem je zajišťování infrastruktury výzkumu a vývoje a poskytování podpůrných činností zejména Akademii věd ČR a jejím pracovištím. Více informací  

Nabídka služeb pracovištím AV ČR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy

Srdečně zveme všechny aktivní učitele českého jazyka a literatury 2. stupně ZŠ, SOŠ, SOU a gymnázií k účasti v kurzu Škola českého jazyka a literatury, který se uskuteční 28.–30. března 2012 v budově Akademie věd České republiky, Národní 1009/3, Praha 1. Cílem Školy českého jazyka a literatury pro pedagogy je představit účastníkům zajímavá témata a poslední trendy v českém jazyce a v české literatuře.

3.2.2012

Více zde

Organizační identita AV ČR

Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, v.v.i. v současné době provádí průzkum názorů zaměstnanců Akademie věd ČR na organizační identitu AV ČR a vědecko-popularizační aktivity AV ČR. Cílem je zjistit názory výzkumných pracovníků AV ČR na problematiku organizační identity AV ČR a na spektrum vědecko-popularizačních aktivit, které pod značkou Akademie věd ČR, popř. SSČ AV ČR, v.v.i. realizuje. Předem velmi děkujeme všem respondentům, kteří nám svými odpověďmi pomohou naší práci ještě více zaměřit na aktuální potřeby ústavů AV ČR v oblasti popularizace vědy a výzkumu.

17.1.2012

Více zde

Nad povrchem

Ve výstavním prostoru Akademie věd České republiky na Národní třídě v Praze probíhá výstava soch 21 členů Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska. Otevřena bude do 27. ledna 2012 a to jen v pracovní dny od 10 do 18 hodin. Mezi vystavujícími najdeme jména jako Jan Hendrych, Stanislav Hanzík, Olbram Zoubek, František Svátek, Zdeněk Preclík, Pavel Míka, Blanka Adensamová, Marie Šeborová a další.
 

16.1.2012

Více zde

Novoroční představení Akademie věd a Národního divadla

Každoroční setkání představitelů vědecké obce a také zástupců politické sféry, vysokých škol, církví, velvyslanců i dalších partnerů, plynoucí ze spolupráce Akademie věd ČR a Národního divadla se uskutečnilo 4. ledna ve Stavovském divadle. Do magického pohádkového světa zavedla přítomné hosty Mozartova opera Kouzelná flétna, jež znázorňuje vítězství Pořádku nad Chaosem i to, že důstojnost a mravnost jsou nejvyšším posláním pro společnost.

6.1.2012

Více zde

Štastné a veselé Vánoce

Středisko společných činností AV ČR přeje všem svým partnerům, spolupracovníkům a zaměstnancům štastné a klidné prožití vánočních svátků a hodně úspěchů v novém roce 2012.

23.12.2011

Více zde

XXXIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR

Ve čtvrtek 15. prosince 2011 se sešel Akademický sněm ‒ nejvyšší samosprávný orgán AV ČR. V pořadí XXXIX. zasedání mj. projednalo návrh principů stanovení institucionální podpory pracovišť AV ČR na rozvoj výzkumných organizací pro rok 2012 a rámec postupu pro další období. Kromě čelných představitelů AV ČR, zástupců všech ústavů, reprezentantů VŠ, státní správy a podnikatelských kruhů se zasedání zúčastnila i řada významných osobností.

20.12.2011

Více zde