Akademie věd ČR - Akademie věd ČR

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


SSČ AV ČR, v.v.i.
Národní 1009/3
110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 403 111

 

IČ: 60457856

DIČ: CZ60457856

 

ID datové schránky:

6vtfr9w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Důležité odkazy

gs_logo_w256.jpg23_6_11_Letni_skola_pamatnik_Vitkov_foto_skys_x26x_resize.jpgMazanek_logo.pnglvicek.png

 

Konferenční centrum - zámek Liblice

Otevřená věda II

Euraxess

Nakladatelství Academia

Vila Lanna

Středisko společných činností AV ČR

je veřejná výzkumná instituce zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR. Je samostatným právním subjektem neziskového charakteru, jehož cílem je zajišťování infrastruktury výzkumu a vývoje a poskytování podpůrných činností zejména Akademii věd ČR a jejím pracovištím. Více informací  

Nabídka služeb pracovištím AV ČR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ceny nakladatelství Academia

Knihou roku v soutěži Ceny Nakladatelství Academia a zároveň i vítězem kategorie „Původní vědecká nebo populárně naučná práce“ se stala publikace „Dějiny nové moderny. Česká literatura 1905–1923“. Jde o první svazek nového projektu autorského týmu Vladimíra Papouška, který se pokusil představit literární dějiny poněkud netradičním způsobem.

16.3.2011

Více zde

Zveme na Den Země s Akademií věd ČR 2011

Čeká na vás program akcí sestavený u příležitosti Dne Země 2011, jenž se každoročně po celém světě oslavuje 22. dubna. Připravili jej pracovníci Oddělení tektoniky a geodynamiky Geofyzikálního ústavu AV ČR a Odboru projektů a grantů Střediska společných činností AV ČR.

15.3.2011

Více zde

Krása a tajemství mikrosvětů

Výstava Františka Weydy "Krása a tajemství mikrosvětů" ve které dochází k prolínání vědecké a výtvarné fotografie probíhá v těchto dnech v budově AV ČR v Praze. Je otevřená od 7. do 25. března 2011 a je volně přístupná. Výstava zahrnuje fotografie zhotovené především pomocí technik mikrofotografie a kromě vědeckých a vědecko-populárních fotografií zde naleznete i fotografie výtvarné.

14.3.2011

Více zde

Evropský týden mozku

Ve dnech 14.–20. března 2011 v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1 se bude konat již třináctý ročník Evropského týdne mozku v České republice. V jeho rámci se uskuteční řada přednášek, na nichž odborníci představí nové objevy a trendy ve výzkumu mozku a budou informovat o pokroku v oblasti neurověd i léčbě mozkových onemocnění. Program přednášek naleznete zde.

14.3.2011

Více zde

Mikuláš CACARA - Obrazy, kresby

V sále ICAVI v budově Akademie věd ČR na Národní třídě je v těchto dnech k vidění další výstava s uměleckým nádechem. Zájemci zde mohou zhlédnout kresby a obrazy, které vytvořil Mikuláš Cacara, vždy ve všední den od 10 do 18 hodin až do 4. března 2011. Vstup je volný

17.2.2011

Více zde

Kurz Komunikace s médii úspěšně zahájen

/sys/galerie-obrazky/obrazky-novinky/110124_komunikace_vedy.jpg

Popularizovat vědní obory a výsledky bádání v nich považujeme za jednu ze svých priorit. Dokázat vysvětlit široké veřejnosti, jak důležité výzkumné projekty probíhají, není vůbec snadné. I z těchto důvodů připravil Odbor projektů a grantů kurz „Komunikace vědy prostřednictvím médií“. Cílem připravovaného kurzu je seznámení vědecké obce s prostředky komunikace vědy v dnešním mediálním světě, zlepšení propojení vědy a médií prostřednictvím posílení znalostí zástupců jednotlivých pracovišť AV ČR v oblasti efektivní popularizace a komunikace vědy a výzkumu. Prostřednictvím kurzu by taktéž mělo dojít k navázání užších lepších vazeb mezi vědeckými pracovníky a novináři představující jednotlivá média.

 

11.2.2011

Více zde