Akademie věd ČR - Akademie věd ČR

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


SSČ AV ČR, v.v.i.
Národní 1009/3
110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 403 111

 

IČ: 60457856

DIČ: CZ60457856

 

ID datové schránky:

6vtfr9w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Důležité odkazy

gs_logo_w256.jpg23_6_11_Letni_skola_pamatnik_Vitkov_foto_skys_x26x_resize.jpgMazanek_logo.pnglvicek.png

 

Konferenční centrum - zámek Liblice

Otevřená věda II

Euraxess

Nakladatelství Academia

Vila Lanna

Středisko společných činností AV ČR

je veřejná výzkumná instituce zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR. Je samostatným právním subjektem neziskového charakteru, jehož cílem je zajišťování infrastruktury výzkumu a vývoje a poskytování podpůrných činností zejména Akademii věd ČR a jejím pracovištím. Více informací  

Nabídka služeb pracovištím AV ČR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inspirace a nové zkušenosti pro středoškolské učitele od AV ČR 9.–27. 8. 2010

/sys/galerie-obrazky/obrazky-novinky/P3050019.jpg

I v letošním roce Akademie věd ČR pořádá praktické kurzy z chemie, biologie a fyziky pro středoškolské učitele, jejichž cílem je poskytnout zúčastněným pedagogům nové poznatky vědy, předvést názorné ukázky v příslušném oboru, a učinit tak výuku pro středoškolské studenty mnohem zajímavější, srozumitelnější, vzbudit v nich touhu po poznání a případně i po vědecko-výzkumné kariéře.

5.8.2010

Více zde

Představujeme zajímavá výzkumná témata české vědy

NEBOJTE SE VĚDY – je cyklus popularizačních přednášek pro středoškolské studenty, který pořádá Středisko společných činností AV ČR ve spolupráci s ústavy Akademie věd ČR.

4.8.2010

Více zde

Letní škola soudobých dějin

Ve dnech 23.– 25. června uspořádalo Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem českých dějin Filozofické fakulty UK v Praze již 3. ročník Letní školy soudobých dějin. Akce se konala v budově Akademie věd ČR v Praze na Národní 3. Zúčastnilo se jí 40 účastníků z řad převážně středoškolských učitelů dějepisu.

29.6.2010

Více zde

Dvě publikace Nakladatelství Academia budou 21. 6. 2010 oceněny Cenou Josefa Hlávky

Správní rada Nadace Český literární fond rozhodla na základě návrhu odborné poroty ocenit publikace „Kouzlo čísel“ autorů prof. M. Křížka, prof. L. Somera a doc. A. Šolcové a knihu „Atlas chorob na kostních preparátech“ autorů doc. V. Smrčky, RNDr. V. Kuželky a prof. C. Povýšila. Ceny Josefa Hlávky za rok 2009 budou autorům slavnostně předány 21. 6. 2010 na zámku v Luňanech u Přeštic.

15.6.2010

Více zde

Knihkupectví Academia Ostrava se podařilo zachránit

Po velmi náročných jednáních s majitelem objektu, díky přispění a pomoci představitelů Moravskoslezského kraje, statutárního města Ostravy, Ostravské univerzity, díky aktivnímu přístupu vedení Akademie věd České republiky a za velkého zájmu kulturní veřejnosti se podařilo prakticky na poslední chvíli zvrátit rozhodnutí o ukončení provozu Knihkupectví Academia Ostrava z dubna letošního roku a vytvořit podmínky umožňující pokračovat v jeho činnosti.

11.6.2010

Více zde

Čeští vědci vedou nadané studenty

Projekt Otevřená věda II je v plném proudu. Cílem projektu je zlepšení a vzrůst lidského potenciálu v dlouhodobě oslabených vědeckých oborech.

11.6.2010

Více zde